x    xx    x    xxxx
>Who x >Artificial
Speaks? Intelligence, Language,
x and Democracy
xxxx xx x xxx
 x x  x  x 
>Transhumanist
x Rights
x
x x
> (Lance
Laoyan)
x x
x x xxx

Transhumanist Rights by Lance Laoyan questions boundaries between humans and cyborgs, and whether constitutional rights could be assigned to cyborgs in the future. He presents fictional cases of medical and military body enhancements by means of brain computer interfaces (BCI) set in the year 2030. With his video work Laoyan challenges the definition of what constitutes a person and raises ethical questions about the development and implementation of artificial intelligence technologies.

Tuana İnhans website Failed Prototypes of Democracy gebruikt geanimeerde democratische modellen om het onvermijdelijke, systemische falen van een door machines gestuurd politiek apparaat te illustreren. Het werk gaat in op het belang van counseling bij het vormen van een kader van gedeelde juridische waarden, gezamenlijke culturele identiteiten en collectieve besluitvorming. Hiermee verwijst İnhan’s werk naar het statement van Jürgen Habermas waarin hij stelt dat een open, vreedzame ruimte voor publiek debat een vereiste is voor een gezonde democratie.

Institution

Royal Academy of Art,
The Hague (KABK)

Article of the Dutch Constitution

 • Article 1:

  1. All persons in the Netherlands shall be treated equally in equal circumstances. Discrimination on the grounds of religion, belief, political opinion, race or sex or on any other grounds whatsoever shall not be permitted.

Artikel van de Nederlandse grondwet

 • Artikel 1:

  1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

References